Kategoriarkiv: Uncategorized

Hvad er værdien?

Træerne er selve sjælen i Langesø, men ganske mange behandler dem som ukrudt. Men fristes til at tro, at tankegangen er noget i retning af: ”Det er sørme ærgerligt, at det er så svært at rykke de irriterende træer op bare med hånden, men heldigvis har man da en motorsav, og så er det problem ryddet af vejen i en ruf…”

Denne indstilling er vaskeægte afstumpethed i ordets egentlige betydning. Den afslører manglende sans for livets ægte værdier – ikke blot i ens eget, men i alle andre Langesøbeboeres miljø. Respekt for træerne på deres egne præmisser kendetegner et hjertevarmt menneske med styr på tilværelsens sande prioriteringer. Et ualmindeligt smukt eksempel på denne intelligente holdning til naturen kan man læse hos den tyske forfatter og Nobel-pristager Hermann Hesse, der især er berømt for romanen Steppeulven. Hermann Hesse videregiver her med sin kærlige og lærerige forståelse for træernes enestående værdi for mennesket.

Teksten stammer fra ”Wanderings: Notes and Sketches”. Den fulde engelske tekst kan læses nedenfor, og den er mere end værd at bruge lidt tid på. Jeg har oversat en kort smagsprøve til dansk. Håber det vil inspirere til videre læsning:

”Intet er mere helligt, intet er vigtigere end at værdsætte et smukt, stærkt træ. Når et træ fældes og afslører det nøgne dødelige sår til solen, kan man læse hele dets livshistorie i det lysende manuskript, som snittet gennem stammen afslører: Årringene viser træets opvækst og alle dets ar, alle dets kampe, alle dets sygdomme. Al dets glæde og medgang står sandfærdigt skrevet her. Det fortæller om de magre år og om de gode år og om de angreb og storme, der blev modstået…”

Bedre kan det ikke siges. Det er et uimodsigeligt argument for at bevare flest mulige af vores vidunderlige træer. Skulle vi ikke sende vores egne smålige behov og idéer ud på en velfortjent sidelinje?  Fuldvoksne træer er en næsten uerstattelig gave givet til os af venlige mennesker fra en langt klogere fortid. En gave, som vi må blive bedre til at værdsætte efter fortjeneste.

 

Hermann Hesse får nu selv ordet:  “For me, trees have always been the most penetrating preachers. I revere them when they live in tribes and families, in forests and groves. And even more, I revere them when they stand alone.

They are like lonely persons. Not like hermits who have stolen away out of some weakness, but like great, solitary men, like Beethoven and Nietzsche.

In their highest boughs the world rustles, their roots rest in infinity; but they do not lose themselves there, they struggle with all the force of their lives for one thing only: to fulfill themselves according to their own laws, to build up their own form, to represent themselves.

Nothing is holier, nothing is more exemplary than a beautiful, strong tree. When a tree is cut down and reveals its naked death-wound to the sun, one can read its whole history in the luminous, inscribed disk of its trunk: in the rings of its years, its scars, all the struggle, all the suffering, all the sickness, all the happiness and prosperity stand truly written, the narrow years and the luxurious years, the attacks withstood, the storms endured.

And every young farm boy knows that the hardest and noblest wood has the narrowest rings, that high on the mountains and in continuing danger the most indestructible, the strongest, the ideal trees grow.

Trees are sanctuaries. Whoever knows how to speak to them, whoever knows how to listen to them, can learn the truth. They do not preach learning and precepts. They preach, undeterred by particulars, the ancient law of life.

A tree says: A kernel is hidden in me, a spark, a thought, I am life from eternal life. The attempt and the risk that the eternal mother took with me is unique, unique the form and veins of my skin, unique the smallest play of leaves in my branches and the smallest scar on my bark. I was made to form and reveal the eternal in my smallest special detail.

A tree says: My strength is trust. I know nothing about my fathers, I know nothing about the thousand children that every year spring out of me. I live out the secret of my seed to the very end, and I care for nothing else. I trust that God is in me. I trust that my labor is holy. Out of this trust I live.

When we are stricken and cannot bear our lives any longer, then a tree has something to say to us: Be still! Be still! Look at me! Life is not easy; life is not difficult. Those are childish thoughts. . . . Home is neither here nor there. Home is within you, or home is nowhere at all.

A longing to wander tears my heart when I hear trees rustling in the wind at evening. If one listens to them silently for a long time, this longing reveals its kernel, its meaning. It is not so much a matter of escaping from one’s suffering, though it may seem to be so. It is a longing for home, for a memory of the mother, for new metaphors for life. It leads home. Every path leads homeward, every step is birth, every step is death, every grave is mother.

So, the tree rustles in the evening, when we stand uneasy before our own childish thoughts: Trees have long thoughts, long-breathing and restful, just as they have longer lives than ours. They are wiser than we are, as long as we do not listen to them. But when we have learned how to listen to trees, then the brevity and the quickness and the childlike hastiness of our thoughts achieve an incomparable joy. Whoever has learned how to listen to trees no longer wants to be a tree. He wants to be nothing except what he is. That is home. That is happiness.”

Respektindgydende lærerigt.  Ægte kærlig visdom. Tankevækkende. Her er ord, man bør lægge sig på sinde, når man næste gang står over for et vidunderligt træ.

Det er aldrig for sent at blive klogere…

Sig Tak til dine Træer

Fred i sjælen

En gåtur i skoven løfter humøret og bringer ro i tankemylderet. Træer gør noget godt for os, men alt for sjældent er det modsatte tilfældet. Hidtil har man ment, at den opløftende effekt af nærkontakt med masser af træer har været af psykologisk karakter. Det er den også, men ikke udelukkende. Den nyeste forskning viser, at der en ren fysisk og konkret side af træernes menneskevenlige indsats. Træerne ser ikke blot smukke ud: Nej, de påvirker deres omgivelser – heriblandt os mennesker – aktivt og målbart, og vi nyder uforvarende godt af træernes indsats.

Det gælder ikke mindst alle os, der er så heldige at bo i Langesø. Træernes er vores venner, der arbejder nonstop på at holde os sunde og raske. Så tænk lige over det, inden du næste gang slipper motorsaven løs på en af dine grønne venner. I den sidste ende går saveriet ud over dit eget liv og dit eget helbred. Her er forklaringen.

 Træerne snakker sammen
Skovens Internet

Træer står fast lænket til ét givet sted og gror. Derudover foretager de sig ikke noget aktivt. Punktum. Denne tyrkertro på træernes passivitet var god biologi-latin indtil for få år siden. Hvor var vi dog uvidende…

Træer er i virkeligheden voldsomt aktive væsener, der hele tiden arbejder nært sammen med deres omgivelser og konstant kommunikerer med andre planter.  Denne aktivitet er usynlig for os mennesker, hvis vi da ikke måler den med ganske avanceret apparatur. Træer bruger nemlig ikke lyd til at kommunikere med, men de bruger kemi – blandt andet. Du kender allerede et eksempel på denne kemiske kommunikation: Når du dufter til en rose, kan dens parfume være næsten overvældende.  Denne blomsterduft er dog ikke udviklet af naturen for at glæde os mennesker, men duftstofferne tiltrækker de insektbestøvere, der skal sikre planten de fornødne efterkommere. Blandt andet.

Blomsterduft er kun ét eksempel på, at planter udsender signalstoffer. Det viser sig, at ikke blot træerne blade, men også barken danner en sand syndflod af signalstoffer, som ikke kan erkendes af menneske-næsen, men de kan sagtens måles. Indtil for få år siden havde ingen forskere dog opdaget dette, men nu har piben fået en anden lyd. Denne opdagelse har givet os et totalt nyt billede af, hvad et træ kan, og hvad træerne gør. En skov er ikke blot en flok enkeltstående træer, men et dynamisk samfund, hvor hele ”befolkningen” konstant er i kontakt med hinanden og er afhængige af hinanden og påvirker hinanden.

 Duft er information
Et livsfarligt stævnemøde

Træernes kommunikationsstoffer er nært beslægtede med duftstoffer fra alle typer blomster, men de er af en type, som vores næser kun sjældent kan opfange og slet ikke i de små koncentrationer, som de typisk forekommer i.  Forskerne kender i dag op mod 2.000 forskellige kommunikationsstoffer fra hundredvis af forskellige plantearter, og arbejdet med at identificere stofferne er først lige begyndt. Så forvent mange flere.

Molekyltyperne er vidt forskellige, og hvert stof bærer på én given besked – eksempelvis oplysninger om at et træ lige nu er udsat for et insektangreb. Den luftbårne besked fra det angrebne træ gør det muligt for selv fjernere nabotræer at begynde at producere forsvarsstoffer mod lige netop dette insekt. Med lidt god vilje kan man tale om, at træer har et ”ordforråd”

 Hvad er det for stoffer?

Signalmolekylerne er typisk terpener, der er en veldefineret kemisk stofgruppe, og de er ganske kompliceret og mangfoldigt opbygget. Det velkendte og skarpduftende husholdningsmiddel Terpentins navn er netop afledt af denne kemiske betegnelse, og mange forskellige harpikstyper og essentielle planteolier er terpener. Vi har i dag identificeret op mod 40.000 naturligt forekommende terpener fra planter, og det er kun i ganske få tilfælde, at vi kender deres fulde biologisk funktion.  At disse stoffer også indgår i mange typer urtemedicin er tankevækkende og lægger op til det næste.

Træerne kommunikerer med vores krop

Vi vender nu blikket mod os selv og især mod vores immunsystem, som i det skjulte og 365 dage om året og 24 timer i døgnet arbejder hårdt på at holde os sunde og raske.  Men det er ikke altid, at vores immunsystem funger perfekt. Ofte gør vi selv, hvad vi kan for at sabotere det, når vi spiser mere eller mindre giftig mad, vælger forarbejdede industrifødevarer og ikke mindst går det galt, når vi opholder os i byområder med forurenet luft.

Her kan vi så vende tilbage til skoven, for luften blandt træerne rummer ganske andre stoffer end byluften.  Træerne fylder luften med deres signalstoffer, så når vi går tur i skoven, indånder vi betragtelige mængder af disse særlige stoffer. Vi udsættes for et sandt bombardement af forskellige terpener, når vi – eller rettere vores immunsystem – ”lytter med” på træerne kommunikation – altså når vi indånder deres utallige interne beskeder. Der er selvfølgeligt flest luftbårne terpener, når der er blade på træerne om sommeren, men nåletræer udsender disse stoffer året rundt, da de fleste jo er stedsegrønne. Så jo flere træer, jo større er effekten. Og jo større træerne er, jo bedre er det – for os.

Det viser sig nemlig, at naturen er skruet så viseligt sammen, at træernes signalstoffer er rigtigt gavnlige for vores immunsystem. Vores immunsystem er bygget til at kommunikere med omgivelserne, så det konstant tilpasses automatisk til vores omgivende miljø, selv om der selvfølgelig er en grænse for, hvad vores krop formår at kæmpe imod.

 Skovtur på recept

De er især i Japan, man har forsket i træernes påvirkning af immunsystemet, og det er der kommet spændende resultater ud af. De japanske forskere har målt, hvad der sker i den menneskelige krop, når vi har fået en ordentlig dosis ”skovtur” og dermed har inhaleret et overflødighedshorn af terpener. I Japan taler man ligefrem om at tage et ”Skovbad”.

Det er ikke småting, der påvirkes: Antallet af blodets aktivt helbredsbeskyttende celler i form af særligt tilpassede hvide blodlegemer øges, så vores immunsystem styrkes tilsvarende. Yderligere bliver disse beskyttende og sygdomsbekæmpende celler også mere aktive og dermed mere effektive, så vi langt bedre kan bekæmpe diverse virus og andre typer infektioner. De japanske forskere har påvist, at blot én dags skovophold øger mængden af de sygdomsbekæmpende hvide blodlegemer med 40 procent.

En anden væsentlig effekt af træernes terpener er, at vores krop producerer flere af de særlige proteiner, hvis funktion er at bekæmpe de kræftceller, som hele tiden opstår i vores krop. Disse spontane celleforandringer kan udvikle sig til en egentlig kræftsygdom, hvis kroppens eget forsvar ikke først får styr på dem. Så man nedsætter sin risiko for kræft ved at gå flest mulige ture i skoven.

Ud fra dette kan man hurtigt udlede, at vi, der bor i Langesø, er særligt privilegerede, da vi konstant opholder os i noget, der på mange måder svarer til en skov. Vi lever og ånder hver dag i træernes helsebringende miljø.

Her er der altså endnu et godt argument for at bevare Langesøs skovpræg og sørge for, at vi vedblivende er omgivet af flest muligt træer – jo større træer, jo bedre. Træerne er vores venner. De frelser vores liv uden at få det mindste for indsatsen. Husk derfor at sige tak til dine træer – hver dag. Moralen er, at umådeholdent brug af motorsav er kræftfremkaldende.

 

Bliv klogere på dine træer

De ægte interesserede kan læse hele historienom træernes livgivende indsats i den spændende bog ”The Biophilia Effect” af Clemens G. Arvay. Bogen fås gennem amazon.co.uk

Vil man forbløffes over, hvor avancerede væsener træer i virkeligheden er, og hvor fantastisk dynamisk en skov er indrettet, kan det varmt anbefales at læse forstmanden Peter Wohllebens bestseller: Træernes hemmelige liv. Biblioteket har den.

 

 

Migranterne er kommet til Langesø

De fremmede i haverne
Vi har fået nye gæster, der lige så stille har sneget sig ind under hegnet og nu findes i rigtigt mange af vores haver, hvor de uindbudt og hæmningsløst stiller deres glubende sult. De er heldigvis overvejende vegetarer og derudover ganske omgængelige – Ja, ligefrem nydelige. Den vigtigste grund til bekymring over deres tilstedeværelse er deres antal – eller rettede deres forventelige enorme antal i en nær fremtid. Hvor nogle få individer sagtens kan integreres, er det straks et solidt problem, når antallet her i Langesø måske kommer langt over de 100.000 individer. Denne nye migrant er Voldsneglen – eller mere korrekt – Den Plettede Voldsnegl – Cornu aspersum

Drab og Vold
Den med rette berygtede Dræbersnegl er nu et uomgængeligt faktum alle steder i Langesø, hvor den stortrives og uden blusel ødelægger haveglæden for alt og alle. Den findes i enorme mængder og kun med den yderste flid og en gennemført stædighed kan bestanden holdes nede på noget, der ligger lige under smertegrænsen. Vi slipper aldrig af med dette slimede problembarn, og det bedste alternativ er er konstant indsats med at aflive flest muligt af udyrene. Dræbersneglen er med rette berygtet for sin hæmningsløse appetit, der ikke mindst går ud over prydplanter, der ribbes totalt. En ultimativt destruktivt skadedyr. Derfor kan det godt bekymre, at den lige så dramatisk navngivne Voldsnegl nu for alvor har vist sig. Her på stedet har vi fundet snesevis af eksemplarer i alle størrelser.

Er så Voldsneglen en fjende på linje med dræbersneglen? Tjah, er det eneste klare svar i dag.
Det er jo vigtigt at vide mest muligt om sine potentielle fjender, så lad os se nærmere på Voldsneglen.

Kend din snegl
I modsætningen til hadeobjektet Dræbersneglen er Voldsneglen udstyret med eget hus, der er i omegnen af tre til fire centimeter. Den minder ganske meget om en lille Vinbjergsnegl, men sneglehuset er typisk mere mønstret og mere blankt end hos Vinbjergsneglen. Voldsneglen er alt i alt sagt ganske pæn, men udseendet kan sagtens bedrage. Vores første egne erfaringer er, at sneglen kun er moderat destruktiv over for planterne, men antallet af individer er endnu også beskedent. Hvad der sker, når sneglen får seriøst gang i familieforøgelsen, må vise sig på længere sigt.

Udvokset Voldsnegl
Vinbjergsnegl
Almindelig Havesnegl

Plettet voldsnegl blev indført i Danmark i slutningen af 1800-tallet, men det er først nu, at den for alvor er kommet op i omdrejninger – sandsynligvis på grund af et varmere og mere fugtigt klima. Og kræet er voldsomt frugtbart: En Plettet Voldsnegl kan frembringe et nyt kuld med et interval på kun seks uger. Det kan give over 400 æg pr. snegl i løbet af en sæson. Ligesom ved Vinbjergsneglen er der tale om hermafroditter, hvor begge dele af kæresteparret kan lægge æg, så det løber jo op.

Fjenderne er ganske få, og pindsvin er sikkert det bedste bud på et mulig sneglespisende rovdyr, selv om fugle og visse rovbiller også skulle tage for sig af retterne. I og med at sneglen er udstyret med et hus, har den særligt gode muligheder for at gå i dækning og beskytte sig mod angreb, samtidig med at den ofte vil være for omfangsrig til at kunne gå i mange sneglefælder. Minussiden i dette regnskab – set fra sneglens synspunkt – udgøres dog af, at huset gør det sværere at gemme sig.

Ligesom Dræbersnegl og Vinbjergsnegl sætter Voldsneglen pris på et grønt og fugtigt miljø. Den trives bedst under et tæt plantedække, så kan man holde dele af haven med bar jord eller med beskedent bunddække, har man en fordel. Generelt er sneglen ikke kræsen, så den vil uden tvivl angribe rigtigt mange forskellige haveplanter. Yderligere er den god til at tilpasse sig forskellige levesteder og klimater, da den på grund af huset ikke er så følsom over for udtørring som eksempelvis Dræbersneglen er. Naturstyrelsen kalder voldsneglen for invasiv og forventer, at den vil få status af skadedyr, da den flere steder sydpå bekæmpes i frugtplantager, hvor den angriber både frugt og løv.

Mord for viderekommende
Hvis man vil aflive Voldsnegle, er det lige takken sværere, end når det gælder Dræbersneglene. Det er sneglehuset, der driller, men et solidt tramp virker godt, hvis man klare den knasende lyd, der følger med aflivningen. Efterlader man de døde snegle på åstedet, vil ådslerne tiltrække andre sultne snegle, så man efterfølgende kan aflive endnu flere eksemplarer.

Men glemt alt om dyrplageri som salt og kogende vand, med mindre du vil ofre en gryde på sagen og koge de levende lyr i minimum 10 minutter. Voldsneglen er følsom overfor almindelig sneglegift som eksempelvis Ferramol. Men problemet er, at denne gift også dræber alle de nyttige snegle, der er med til at udkonkurrere Voldsneglen og måske endda spise dens æg. Men en skarp spade er absolut effektiv, og fordelen ved Voldsneglens hus er, at den er nem få fat i og ikke slimer ens fingre til, så man kan indsamle dem i større mængde til senere og mere organiseret massehenrettelse.

Spis indvandrerne
Men nu er det ikke alt, der er jammer, når det gælder Voldsneglen. Den er faktisk ganske populær længere sydpå og ikke mindst i Frankrig, hvor den går under navnet ”Petit Gris” – altså den lille grå. Her anser man den for at være en ligeværdig partner til Vinbjergsneglen på middagsbordet. Den spises med stor entusiasme og skulle efter sigende være lige så velsmagende som den eftertragtede Vinbjergsnegl. Man har endda indført et nationalt mindstemål på tre centimeter, før sneglen må indsamles. Dette tyder umiddelbart på, at Voldsneglen ikke når samme epidemiske og eksplosive omfang, som bestanden af Dræbersnegle har gjort her til lands.

Så er der serveret!

Har man lyst til at smage på sagerne, så kommer opskriften her. Start med at lade sneglene gå på rent sand i et indelukke et par dage, så de kan få tømt tarmsystemet. Næste trin er at fjerne den hinde, som dannes ved porten til sneglehuset og som beskytter sneglen, når den har trukket sig tilbage til privaten. Vask så dyrene grundigt, inden de overføres til rigeligt med spilkogende solidt saltet vand i cirka 10 minutter. Hæld vandet fra og lad sneglene køle af, hvorefter huset kan fjernes og diverse indvolde kan skæres fra.

Man laver så en kogelage af vand, hvidvin, finthakket løg, hakkede gulerødder, fintskåret blegselleri og krydderurter som eksempelvis timian, laurbærblade og rosmarin og tilsætter en passende mængde peber og salt. De klargjorte snegle simrer i cirka fire timer, til de er møre og klar til servering efter den samme model som Vinbjergsnegle, hvor hvidløgssmør er det klassiske tilbehør. Velbekomme.

Ingen have uden Kvashegn

 

Et fuldmodent kvashegn
Et fuldmodent kvashegn

Hvert år skal den aktive haveejer beskære træer, fjerne uønskede buske, rydde døde stauder, slå plæne og fjerne visne blade. Naturen ligger ikke på den lade side, og en have på 3.000 kvadratmeter producerer læssevis af bioaffald. Hvis man er træt af at køre på genbrugspladsen med dette grønne overskud, er der en nem og smuk løsning på problemet: Kvashegn.

Da vi anlagde vores have, havde vi besøg af en havearkitekt, der gav os en masse designråd af yderst blandet kvalitet. Et enkelt af konsulentens råd har dog vist sig at være af blivende værdi: Hun opfordrede til at lave et par kvashegn, da hun sagtens kunne se, hvor stort vores behov var for at slippe af med overskydende plantemateriale – og det er lang fra alt, der kan gå på kompostbunken eller ende i brændeovnen.

I al sin rørende enkelthed består et kvashegn af to rækker pæle med en indbyrdes afstand af omkring én meter. Pælerækken kan være så lang eller kort, som behov og plads giver mulighed for. Og her kommer så fidusen:

Pælerækken giver uanede mængder parkeringsplads for grene og fraklip, der bliver holdt fast mellem stængerne. Til sidst danner kvashegnet en form for mur, der inddeler haven i de rum, som enhver havedesigner efterlyser. Ikke blot har man fået masser af kapacitet til at håndtere sit haveaffald, man har også givet haven karakter og forhøjet prydværdi, hvis man anlægger hegnet på den rigtige måde og på det rigtige sted.

Kvashegnet indpasser sig havens naturlige design
Kvashegnet indpasser sig havens naturlige design

Vi valgte at bruge tilspidsede egestave, da de har god naturlig modstandsdygtighed mod råd. Længden af pælene var 1.70 meter, og vi bankede dem 60-70 centimeter med en indbyrdes afstand i begge retninger på omkring 1.10 meter. Vi satte fem pæle i en halvbue med den modsatte pæl lige over for for-pælen. Kapaciteten er derfor betragtelig, og man kan hurtigt udregne antal rummeter i konstruktionen – godt og vel fem kubikmeter. Yderligere er det en blivende kapacitet, der gør det muligt at parkere sit grønne overskudsmateriale år efter år. Det skyldes, at en af kvashegnets mange gode egenskaber et at biomaterialet jo omsættes og synker sammen, så der hele tiden vil være ekstra plads til havens årlige overskudsproduktion.

pindsvin1

En anden de smukke kvaliteter er, at kvashegnet er hjemsted for masser af liv. Her kan fuglene gemme sig, finde mad og bygge reder, pindsvinene kan lave huler, og utallige insekter kan spise sig mætte i det uendelige. Vil man være særligt flink ved pindsvinene og dermed gøre livet lidt mere surt for dræbersneglene, kan man placere en pindsvinekasse i bunden af hegnet.

pindsvinebo1

Et kvashegn tilfører nyt liv til haven og giver de bedste muligheder for et mangfoldigt dyreliv. Og så sparer man også lige bilturen til Skibstrup.

 

 

 

Svampe – et spørgsmål om timing

Efteråret er svampetid – ja, det er sensommeren i øvrigt også. Den almindelig gule kantarel kan findes fra slutningen af juni og topper ofte i juli måned. Men ingen svamperegel uden undtagelser. Man kan sagtens være heldig og finde kantareller i det sene efterår, men en nær slægtning – tragtkantarellen – er for nuværende langt mere almindelig og kan indsamles helt frem til den første solide frost tager livet af dem.

Karl-Johan

Vi er heldige her i Langesø, for Horserød regn og omliggende skove er lidt af et svampe-hotspot. Skovbunden rummer et imponerende udvalg af dejlige spisesvampe – ikke mindst de velsmagende og nemt genkendelige rørhatte. Den gastronomiske superstar over alle er Karl Johan, der har opført sig ganske ejendommeligt i år.

Normalt er sæsonen lang, og fra juli og en måned eller to frem kan man finde pæne mængder af disse gode rørhatte, men i år var det anderledes: Skoven var som blæst, indtil der kom en våd periode i starten af september, og pludselig vrimlede den stærkt savnede Karl Johan op af skovbunden. Man kunne plukke adskillige kilo i løbet af en time eller to, hvis ellers man kendte de rette steder. Men i år var slaraffenlandet overstået på under to uger, hvorefter Karl Johan igen var som sunket i jorden – eller rettere i skovbunden. Til gengæld var kvaliteten i topklasse med et minimum af larveangreb, så fryseren bugner af de mange gode svampe klar til brug.

Tilbage til tragtkantarellen, der er lige så upålidelige som Hr. Karl Johan. Tragtkantarellen plejer at tage det sene skift, og den er ofte først for alvor til stede i oktober. Finder man de rette steder – typisk lys højstammet nåleskov med græsbevoksninger – kan der samles betragtelige mængder, selv om det kræver en flittig indsats, da svampene ofte er små.

Men det er besværet værd, da tragtkantarellen er overordentlig velsmagende. De bedste resultater opnås, når svampene tørres blidt. Vi giver dem 5 minutter i ovnen ved 40 grader og gentager behandlingen til de små kræ er knastørre. Det dufter himmelsk imens. De tørrede eksemplarer holder snildt i et år i en tætsluttende beholder.

Svampene kan bruges på utallige måder. De kan enten blødes op eller knuses til svampemel, der er et fint krydderi i saucer, mayonnaise eller i kryddersmør. Eller smid dem blot i en gryderet, og den bliver langt mere smagfuld, da tragtkantarellen er rig på naturens egen smagsforstærker umami. En sidste køkkenfavorit er tørre svampe, der koges ved lav varme i rigeligt smør en 5 til 10 minutter og så serveres på ristet brød med et frisk drys persille. En sval Pinot Noir klæder denne ret rigtigt flot.

Tragtkantareller
Tragtkantareller

Tragtkantarellen er nem at genkende, og der er ikke nogen farlige forvekslingsmuligheder, når man først har set et eksemplar tæt på. Man kan få et gratis identifikationskursus i Irma, hvor denne svamp indsamlet i Sverige ofte sælges i det sene efterår med tilhørende skiltning. Svampen er typisk en lille lav sag, der er 2 til 5 centimeter høj, selv om den sagtens kan vokse sig væsentlig større. Farven på den kantarellignende hat er diskret gråbrun, så den let forveksles med visne blade, så den kan være svær at få øje på. Den vokser normalt i grupper, så har man først fundet én, er der næsten altid pænt med naboer. Den sikre bestemmelseskarakter får man, når man ser på svampens stok, der har en markant kontrasterende bleggul farve, der strækker sig fra foden og op til de nedløbende lameller.

I år har mængderne været moderate, og selv om vi har opfattet efteråret som vådt, har det ikke været vådt nok – set fra tragtkantarellens perspektiv. Men skulle vi få en fugtig periode, før frosten melder sig, er det bare med at komme ud i skoven og samle til huse. Det giver mange glade stunder ved spisebordet vinteren igennem.

Fugleturister slår sig ned

Vi fodrer fuglene året rundt her på Slåenvej og holder af at følge med i artsrigdommen. En vinterdag nåede vi op på over 25 forskellige fuglearter i haven. Hver januar laver vi vores egen daglige fugletælling, og det giver et interessant indblik i, hvordan artsudvalget forskyder sig fra det ene år til det andet- og ikke to år er ens.

Vinteren 2015 gav en kraftig indvandring af gulspurv, der ellers er en fugl, som tilhører det åbne land, men den gode forsyning med fuglefrø lokkede uden tvivl. Tilsyneladende kan spurvene inspirere hinanden, for i en lang periode så vi blot én eller to gulspurve af gangen, men ved vinterens slutning var flokken oppe på omkring de 15 af de smukke fugle.

To andre arter er også i markant fremgang: Kærnebider og Dompap. Begge to prangende farverige fugle, der ikke er til at tage fejl af. Jeg har altid opfattet begge som vintergæster, men et pænt udvalg er blevet hængende i området i år, og de er nu daglige gæster på foderbrættet – selv her i maj. De må altså yngle i Langesø, så måske de er kommet for at blive her året rundt? Man har da lov at håbe.

Dompap - han

Hannen hos Dompappen har med det dybrøde bryst og den sorte hovedkappe inspireret til navnet, der er afledt af det tyske ord for domprovst, der i Tyskland har en sort og rød festdragt. Navnet Dompap er her til lands sjældent brugt rosende, da det er mere elle mindre synonymt med dumrian. Fuglene opfører sig ellers intelligent nok, så forklaringen skal nok søges i den fonetiske lighed mellem ”dom” og ”dum”.

På afstand lægger man ofte mærke til Dompapperne på grund af deres stemme. Ikke fordi de synger smukt, men de har et helt særligt og letgenkendeligt fløjt. En særlig vemodig tone, som kan høres langt væk.  Når man først har lært fløjtet at kende, bliver man opmærksom på, hvor mange Dompapper her i virkeligheden er.

kernebider01

Kærnebideren er lidt af en særling på den gode måde. En plump fugl på omkring 20 centimeter og udstyret med et kraftigt næb, der er en papegøje værdigt. Fjerdragten er også så spraglet, at man umiddelbart ville forvente, at det her er en eksotisk fugl fra de varme lande. Det er da heller ikke helt forkert, da den er vidt udbredt fra det nordvestligste Afrika tværs over Asien til Stillehavskysten. Det kraftige næb er et effektivt værktøj, der kan knække stort set alle frø og kærner. Den var da også før i tiden kendt som Kirsebærfugl, da den kunne knække selve stenen i kirsebærret og nå ind til den næringsrige kærne. Et helt igennem velvalgt navn.

I litteraturen omtales Kærnebideren som sky og vagtsom, men de små flokke her på stedet kan man komme tæt ind på livet af. Den er som sagt lidt af en flokfugl og skulle endda yngle i små kolonier. Vi har endnu til gode at finde dens rede, men den er en hyppig og velkommen gæst, der spiser store mængder solsikkefrø i nær konkurrence med de talrige egern.

Der er liv og glade dage på foderbrættet for tiden. Det kommer kun til at gå endnu heftigere til i de kommende uger, når æggene klækkes, og forældrefuglene for alvor skal til at fodre. Foråret er en travl tid i fugleverdenen.