Facts og Adresser

 

oversigtskort

Facts og Links

Her kan du finde faktuelle oplysninger med direkte relevans for området – mest i form af links. Savner du væsentlige informationer eller links eller har du supplerende oplysninger, så send det til os på kontakt@langesø.com

Helårsbeboelse

Et emne der altid optager sindene…

Helt firkantet er reglerne for brug af sommerhus følgende:

I Danmark må man kun bo i sit sommerhus i sommerhalvåret, der defineres som løbende fra 1. april til 30. september. I vinterhalvåret – altså fra 1. oktober til 31. marts –  må man ikke overnatte i sommerhuset, bortset fra under kortvarige ferieophold.

Der er dog adskillige dispensationsmuligheder og endda egentlige rettigheder, hvis man er pensionist.

Her er ældresagens klare fremlægning af mulighederne:

http://www.aeldresagen.dk/faa-raad-og-stoette/vaerdatvide/bolig/ejerboliger/sommerhus/sider/default.aspx

Her er Retsinformations juridiske tekst: ”Vejledning om pensionisters ret til helårsbeboelse i sommerhusområder

 

Hjertestarter

Her er hjertestarteren placeret
Her er hjertestarteren placeret

Foreningens hjertestarter er placeret hos entreprenør Søren Rasmussen, Enebærvej nummer 2, 3080 Tikøb. Hjertestarteren findes i udhuset på venstre side af indkørslen og er skiltet tydeligt. Der er adgang døgnet rundt.

Kort vejledning i brug af hjertestarter

Grundig Vejledning i brug af hjertestarter

 

Haverådgivning

Har du brug for en kreativ og vidende havekonsulent, så kan vi varmt anbefale Jannie Bjerregaard, der uddannet hortonom fra KVL og driver det inspirerende havedesignfirma RoomOutside. Klik her for kontakt til Jannie.

Nabohjælp

Nabohjælp er en af de bedste måder at forebygge indbrud på. Vi opfordrer alle til at tilmelde sig ordningen. Der sker på Nabohjælp.

Energi og renovation

Forsyning Helsingør – Information om el, varme, vand og spildevand i Helsingør Kommune. – www.fh.dk/

Vær opmærksom på, at hvis du har en helårstilladelse, og dit hus er el-opvarmet, kan du kontakte DONG og få en væsentligt lavere sats for en del af dit strømforbrug.

Du kan under alle omstændigheder spare rigtig mange penge på elregningen ved løbende at vælge det elselskab, der har de laveste takser. Se taksterne på elpristavlen.dk. Her tager det fem minutter at skifte selskab.

Affaldshåndbogen – blandt andet information om afhentning af storskrald

 Bål

Her reglerne fra Helsingør Kommune:

Det er tilladt at afbrænde rent, tørt træ med en maksimal størrelse på 0,5 x 0,5 m på særligt indrettede bålpladser.  Afbrænding må ske fra solopgang, og bålet skal være slukket senest en time før solnedgang samme dag. Det er en forudsætning, at afbrændingen ikke er til gene for omkringboende.

Haveaffald må ikke afbrændes i bymæssig bebyggelse og i sommerhusområder.

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.